భారత్ సైంటిస్ట్ లు భేష్ - TRUMP

భారత శాస్త్రవేతలను భేష్ అంటూ కొనియాడారు  అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సారూ. కరోన వాక్సిన్  తయారీలో  మన భారతీయ అమెరికన్లతో కలిసి ఆ మందును...
Read More

WHO - ఈ ఐదు ఆహార సూచనలు పాటించండి

కరోన వ్యాది నేపద్యం లో మనం ఆహారల విషయాలలో తగు  సూచనలు పాటించాల్సిన  అవసరం వుంది.                                                 ఐతే ప్రప...
Read More