ధరణి స్థితి - పరిస్తితి


ఇండియాజోబ్స్అప్డేట్స్ :


ధరణి రూపకల్పన తిరు మెరుగు పడుతుంది .


అందరికి అందుబాటులోకి రానున్న ధరణి  Website గురించి చెప్పాలంటే  చాలానే చెప్పుకోవచ్చు. అయితే అందులో పనిచేసే వారు FTS(ఫీల్డ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ ) అలి అస్ ధరణి ఆపరేటర్ లకు జీతాలు రావటం లేదు.

  • Indiajobsupdates has been showing the present events and its properities showing the present situation on "Dharani " Project in Telangana.


                     
ఇంత  పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న KCR సార్ ప్రభుత్వం  అన్ని  ధరణి వెబ్ సైట్  ను చాల గొప్పగా రూపొందిస్తుంది.                                                                


                                         కాగ అందులో మొదట  ప్రాముక్యత కలెక్టర్లకు తహసిల్దర్లకు ఇవ్వగా అందులో మొదటి మెట్టు వేసేది మాత్రం ఒక ధరణి ఆపరేటర్ గా పిలవబడుతున్న FTS లది.

అన్ని రంగాలకు సమన పనికి సమన వేతనం “  అన్న KCR గారు వీరికి జీతాలు తక్కువగా ఇవ్వడం త్తేలిదేమో                                       ----కానీ అసలు IL & FS కు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు అందులో నిర్వాహకులను మాత్రం పట్టించ్కోవడం లేదు అని తెలంగాణా FTS బృందం వాపోతున్నారు .

మొదటిలో ప్రతి మండలానికి ఒక IT అధికారిని నియమిస్తాం అని అనగా వారు ఇప్పుడు ధరణి ఆపరేటర్ లు గా  జీతాలు కట్టింగులు పోను  9878/-  మాత్రమే ఇస్తున్నారని......


                   అది కూడా నెలకు ఒకసారి ిన ఇవ్వడం లేదని తెలంగాణా  FTS వర్గం చెప్తున్నారు.=>మమల్ని ఒకసారి చుడండి sir KCR గారు అని ప్రర్దిస్తున్న ధరణి ఆపరేటర్- ల బృందం..

                                                                                                       
                                                                                                               జై - KCR సార్ 

Previous
Next Post »